Σε συνέχεια των ασκήσεων του προγράμματος eLILY (www.elily.eu), κάνετε μία λίστα με τραγούδια που αρέσουν εσάς, αλλά και στον άνθρωπο που φροντίζετε.

Η μουσική είναι θεραπευτική. Δημιουργήστε μια λίστα με τραγούδια και μελωδίες που σας αρέσουν. Αντιγράψτε συνδέσμους με τραγούδια από δημόσιες μουσικές πλατφόρμες (youtube.com) και δημιουργήστε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής. Λάβετε υπόψιν:

  1. Τραγούδια με ονόματα τοποθεσιών,
  2. Τραγούδια με ονόματα δρόμων,
  3. Τραγούδια για ειδικές περιπτώσεις,
  4. Τραγούδια με ονόματα,
  5. Τραγούδια για την πατρίδα,
  6. Τραγούδια για τη θρησκεία,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *