Όταν επιλέγετε ιστοσελιδες για αναζήτηση πληροφοριών σε σχέση με οποιαδήποτε μορφής βοήθειας, φροντίδας και φροντίδας ηλικιωμένων, η εισήγηση είναι να ξεκινήσετε με μια ανασκόπηση των παρακάτω ιστοσελίδων από:

  • Υπουργεία
  • Δημαρχεία και περιφερειακοί φορείς
  • Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας
  • Κατάλληλα ιδρύματα υγείας
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Σε κάθε επίσημη ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος υπάρχουν συνήθως καρτέλες οι οποίες είναι αφιερωμένες στους χρήστες που αναζητούν πληροφορίες.Αυτές συνήθως είναι πολύ γενικές πληροφορίες που περιέχουν συνημμένα την ανάπτυξη κάποιας θεματολογίας ή υλικού ή παραπομπές σε άλλες σελίδες και συνδέσμους. Οι επίσημες ιστοσελίδες μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Τους υφιστάμενους νομικούς κανονισμούς,
  • Πληροφορίες σχετικές με τα έργα και τα προγράμματα που είναι σε ισχύ,
  • Στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων και των ιδρυμάτων που ασχολούνται άμεσα με την παροχή βοήθειας,συμβούλων και υποστήριξης σε άτομα που φροντίζουν τους ηλικιωμένους.

Για να αναζητήσετε ένα κατάλληλο φορέα, εισάγετε το όνομα του στην μηχανή αναζήτησης, π.χ. “Δημαρχείο Λατσιών” ή “Υπουργείο Υγείας”.

Ένας άλλος τρόπος να βρείτε πληροφορίες είναι να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κλειδιά ή αλλιώς “Keywords”. Αυτές οι λέξεις που εισάγονται στη μηχανή αναζήτησης επιτρέπουν την πρόσβαση σε πολλές συγκεκριμένες σελίδες σε ένα δεδομένο θέμα. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σχετικά με την φροντίδα ηλικιωμένων, οι ακόλουθες λέξεις κλειδιά μπορεί να φανούν χρήσιμες: ηλικιωμένοι (older people), φροντίδα (care), συμπτώματα άνοιας (dementia symptoms), συμπεριφορά στην άνοια (dementia behavior), φροντίδα στο σπίτι (care at home), πρόβλημα φροντίδας (care problems), Τρίτη ηλικία (old age),γηριατρική φροντίδα (geriatric care) ή οι φράσεις: ηλικιωμένοι και καθημερινές δραστηριότητες (older people – everyday activities), φροντίδα του ασθενούς στο σπίτι (care for the patient at home), η ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου (the quality of life of an elderly person),ένας οδηγός φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων (a guide for carers of the elderly), βοήθεια για αθρώπους που φροντίζουν ηλικιωμένους στο σπίτ (help for people looking after the elderly at home).

Ως αποτέλεσμα των αναζητήσεων μέσω των λέξεων κλειδιών ή των φράσεων, αρκετές φορές η αναζήτηση καταλήγει σε δημοσιεύσεις, επιστημονικά άρθρα, διαφημίσεις και ανακοινώσεις εταιριών που παρέχουν φροντίδα, παρουσιάσεις πολυμέσων, οδηγούς, υπηρεσίες πληροφόρησης και εκπαιδευτικό υλικό.

Η ομάδα  eLILY

(Το πρόγραμμα eLILY στόχο έχει την ενισχυση των δεξιοτήτων για την εύρεση και αξιολόγηση πληροφοριών για τη υγεία και τη φροντίδα των ατόμων με άνοια στο διαδίκτυο)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *