Πώς χορηγείται το οξυγόνο;

Το οξυγόνο συνήθως χορηγείται στο νοσοκομείο και ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο οξυγόνου, μπορεί να χορηγηθεί με μάσκα ή με μηχανικό αερισμό σε εγκαταστάσεις εντατικής θεραπείας, αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διασωλήνωση (που απαιτεί καταστολή).  Οι ασθενείς στο νοσοκομείο είναι συνήθως απομονωμένοι και δεν μπορούν να έχουν επισκέψεις από συγγενείς. Οι περισσότεροι ασθενείς που χρειάζονται μηχανικό αερισμό εξαιτίας των πιθανών αναστρέψιμων συνθηκών λαμβάνουν αυτή την παρέμβαση, εκτός εάν τα άτομα (ή οι άνθρωποι που λαμβάνουν αποφάσεις γι’ αυτούς) το αρνηθούν.

Πηγή:Alzheimer Disease International, 9/04/2020. ADI releases a position paper on COVID-19. [Ηλεκτρονικό]

Available at:https://www.alz.co.uk/news/adi-releases-position-paper-on-covid-19-and-dementia