Οι οργανισμοί Αλτσχάιμερ μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν άτομα με άνοια και τους άτυπους φροντιστές τους με:

  • την παροχή πληροφοριών σε άτομα με άνοια σχετικά με τα συμπτώματα του COVID-19, πώς και πού να αναζητήσουν βοήθεια σε προσιτή μορφή, έχοντας υπόψη ότι τα άτομα με άνοια έχουν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, εγγραμματοσύνης, εξοικείωσης με το διαδίκτυο, γλωσσικές δεξιότητες και προέρχονται από διαφορετικό εθνικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο.
  • διασφαλίζοντας ότι τα άτομα με άνοια και οι άτυποι φροντιστές γνωρίζουν τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και γνωρίζουν πώς να έχουν πρόσβαση σε αυτές.
  • Την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών στους φροντιστές σχετικά με τον τρόπο στήριξης ατόμων με άνοια τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά (π.χ. πώς να προγραμματίσουν την ημέρα και να διατηρήσουν το άτομο ενεργό, να εξασφαλίσουν μια καλή διατροφή, όταν είναι δυνατόν πρόσβαση σε καθαρό αέρα, τη διαχείριση των φαρμάκων και τη διατήρηση της κοινωνικής ζωής με επικοινωνία με άλλους μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης) και της φροντίδας των προσωπικών αναγκών των ατόμων με άνοια.
  • την χρήση τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και την ηλεκτρονική στήριξη για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων για επιπρόσθετες πληροφορίες και πήγες.
  • την αξιοποίηση της τελευταίας τεχνολογίας, όπως Ζoom, Skype και διαδικτυακό ραδιόφωνο για την προώθηση της κοινωνικής επαφής και της προσωπικής στήριξης, καθώς και χρήσιμων εφαρμογών και διαδικτυακών βίντεο (π.χ. για πρακτικές συμβουλές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ασκήσεις με τη βοήθεια καρέκλας, γιόγκα, συμβουλές για τη διατήρηση σωματικής κατάστασης, νοητικές ασκήσεις και πληροφόρηση).
  • τη διερεύνηση διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας που δεν βασίζονται στην πρόσβαση στο διαδίκτυο (π.χ. έντυπα φυλλάδια, τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί για να προσεγγίσετε άτομα σε αγροτικές περιοχές, μηνύματα από του χώρους θρησκευτικής λατρείας , άρθρα εφημερίδων και τηλεφωνήματα).
  • το συντονισμό της στήριξης από φίλους της άνοιας, εθελοντές και τοπικά υποκαταστήματα (π.χ. για ψώνια, γεύματα, βασικές επισκευές, για τη συλλογή φαρμάκων, για βόλτα τους σκύλους και για την προώθηση της κοινωνικής επαφής).