Η παρακάτω άσκηση προέρχεται από το εγχειρίδιο ασκήσεων για τους φροντιστές ανθρώπων με άνοια του προγράμματος eLILYγια την εκπαίδευση φροντιστών ατόμων με άνοια στην αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών για την υγεία . Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.elily.eu 

Δημιουργήσετε ένα “βιβλίο ζωής”!

Τα άτομα με τη νόσο Alzheimer δεν είναι πάντοτε σε θέση να εκφράζονται με τις λέξεις. Οι φροντιστές, συχνά χρειάζεται να δείξουν κατανόηση και να βοηθήσουν την επικοινωνία μαζί τους. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να προετοιμασετε ένα “βιβλίο ζωής” για το συγγενή σας με άνοια.  Κατά τη δημιουργία του βιβλίου ζωής, μπορείτε να συζητήσετε μαζί του και να καταγράψετε τις πληροφορίες για τον ίδιο. Ενδεικτικά, μπορείτε να συλλέξετε τις εξής πληροφορίες: Ερωτήσεις για το Βιβλίο Ζωής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *