Οι υπηρεσίες eLearning για φροντιστές δεν είναι διαδομένες αν και τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα και προσφέρουν υπηρεσίες και εκπαιδευτικό υλικό για τη στήριξη των φροντιστών!

Η χρήση τους προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο μερικά από τα eLearning που δημιουργήθηκαν για τους φροντιστές στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 2014 :

WHOLE

Ευεξία και υγιείς επιλογές για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και προσφέρει συμβουλές για την υγεία, τη διατροφή και τη σωματική άσκηση. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό και video με ελληνικούς υπότιτλους. Συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, την Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, και τη Γερμανία.

Actimentia

Το πρόγραμμα Actimentia είναι μια διαδραστική πλατφόρμα για τη σωματική άσκηση και δραστηριότητα των φροντιστών και των ανθρώπων που λαμβάνουν φροντίδα. Στόχο έχει να στηρίξει τους φροντιστές και να συμβάλει στην πρόληψη  της άνοιας και της Ήπιας Νοητικής Διαταραχής. Συμμετέχουν φορείς από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, το Ισραήλ, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ελλάδα. Σύντομα η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα, παρόλα αυτά υπάρχουν ήδη τα videos για εξάσκηση!!

iDO  

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και στόχο είχε τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση των έμμισθων φροντιστών υγείας ανθρώπων με άνοια. Πρόσβαση στην πλατφόρμα iDo μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Συμμέτουν οι φορείς από την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ιταλία,  την Πορτογαλία και τη Λιθουανία

EarlyDem

πλατφόρμα για την έγκαιρη ανίχνευση πρώιμης άνοιας από τους φροντιστές ατόμων με άνοια. Είναι στον 1ο χρόνο δημιουργίας και έως το Σεπτέμβριο 2020 πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί. Συμμετέχουν φορείς από τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία

D-Care

Το πρόγραμμα είναι στο 2ο χρόνο δημιουργίας και παρέχει μία πλατφόρμα ενημέρωσης των φροντιστών και των επαγγελματιών φροντιστών για τη βελτίωση των γνώσεων για την άνοια. Συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα. Συμμέτουν οι φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία.

S.IN.CA.LA 

Το πρόγραμμα είναι στο 2ο χρόνο λειτουργίας και απευθύνεται σε εκπαιδευτές και επαγγελματίες που δουλεύουν με τους φροντιστές. Στόχο έχει την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής μεθόδου βασισμένη στην αφηγηματική θεραπεία για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των φροντιστών. Συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

Tender4Life

Το πρόγραμμα είναι στο 2ο χρόνο λειτουργίας και απευθύνεται σε έμμισθους φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων. Στόχο έχει να δημιουργήσει μία πλατφόρμα εκπαίδευσης με ενότητες: Αξιοπρέπεια, Αυτονομία, Ασφάλεια, Ποιότητα Ζωής, Επικοινωνία, Συμπονετική φροντίδα και ψηφιακή Εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία. Συμμετέχουν φορείς από την Κύπρο, την Ιταλια, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φιλανδία.

eLILY

Ενίσχυση των δεξιοτήτων της ψηφιακής εγγραμματοσύνης σε θέματα για την υγεία, των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με άνοια (www.elily.eu) . Το πρόγραμμα είναι στο 2οχρόνο δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού. Αυτή την περίοδο γίνεται η πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων σε φροντιστές και στόχο έχουν την ενίσχυση της ικανότητας εύρεσης, αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών από το διαδίκτυο αλλά και από άλλες πηγές, για τη βελτίωση της φροντίδας. Η δημιουργία της eLearning πλατφόρμας θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2020. Συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία.

MeMo

To MeMo αποτελεί μία πλατφόρμα νοητικών ασκήσεων για τη μνήμη και την προσοχή για εξάσκηση στο σπίτι αλλά και για ενίσχυση των επαγγελματιών υγείας. H πλατφόρμα δημιουργήθηκε το 2011 από τη συνεργασία της  Innovation Alzheimer France και την ομάδα ερευνητών της  CoBTeK του Πανεπιστημίου της  Nice Sophia Antipolis. Για την Ελλάδα συνεργάστηκαν με την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπάρχει υλικό διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα.

SuperLingo

Το πρόγραμμα SuperLingo είναι στον πρώτο χρόνο δημιουγρίας ενός προγράμματος εκμάσης αγγλικής γλώσσας μέσω διαδραστικών ασκήσεων και σεναρίων. Συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, Σλοβενία, Ρουμανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.

 

Επισκεφθείτε τις σελίδες για περισσότερες πληροφορίες! Οι περισσότερες σελίδες έχουν επιλογή για ελληνική γλώσσα και διαθέσιμο υλικό στα ελληνικά!

Εάν γνωρίζετε κάποιο ακόμη eLearning πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται ή έχει ολοκληρωθεί  για φροντιστές ατόμων με άνοια και συμμετέχει η Ελλάδα ή η Κύπρος αφήστε ένα σχόλια στο post για να το προσθέσουμε!

 

Αρετή  Ευθυμίου,
Ψυχολόγος,  PhD

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *