Σε αυτήν την ανάρτηση μπορείτε να βρείτε τις συστάσεις της Alzheimer Europe για τις οργανώσεις Alzheimer, τις κυβερνήσεις και τους επαγγελματίες υγείας. Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε τις προκλήσεις που βιώνουν οι φροντιστές, τα άτομα με άνοια και οι επαγγελματίες υγείας στον καιρό της πανδημίας COVID-19. Το κείμενο κατόπιν σχετικής άδειας από την Alzheimer Europe μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από την κ.Μαρία Γιακουμή .

Συστάσεις της Alzheimer Europe για την προώθηση της ευημερίας των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Η τρέχουσα κατάσταση με τον COVID-19, έχει φθάσει πλέον σε κλίμακα πανδημίας αφού επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής με διαφορετικούς τρόπους.  Η σωματική απόσταση (συχνά αναφέρεται ως «κοινωνική απόσταση») συνιστάται επί του παρόντος ή επιβάλλεται στις περισσότερες χώρες και ορισμένες πόλεις, περιοχές και χώρες βρίσκονται σε απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σε αυτήν τη δήλωση, η Alzheimer Europe εξετάζει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με άνοια, οι άτυποι φροντιστές, οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και παρέχει ορισμένες συστάσεις. Πολλά άτομα με άνοια είναι μεγαλύτερα σε ηλικία και επομένως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να επηρεαστούν δυσμενώς από αυτόν τον ιό, όμως δεν είναι όλα τα άτομα με άνοια ηλικιωμένα και ο ιός επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών. Δε θεωρείται ότι η άνοια αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης COVID-19, αλλά μπορεί τα άτομα με άνοια μπορεί να δυσκολεύονται να υιοθετήσουν ή να συμμορφωθούν με διάφορα προστατευτικά μέτρα (π.χ. που αφορούν το πλύσιμο των χεριών, τον βήχα, την σωματική απόσταση, την απομόνωση και την απαγόρευση κυκλοφορίας) και να αποκτήσουν την απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Είναι επομένως σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας προκειμένου να προστατεύσουμε την ευημερία, την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους, και να διασφαλίσουμε ότι αυτοί και οι φροντιστές τους έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Προκλήσεις για άτομα με άνοια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Προκλήσεις για άτυπους φροντιστές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Προκλήσεις για επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Συστάσεις για τους οργανισμούς Alzheimer

Συστάσεις για τους επαγγελματίες υγείας

Συστάσεις για τις κυβερνήσεις

Η θέση αυτή υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο  της Alzheimer Europe στις 14 Απριλίου 2020. Το έγγραφο αυτό βασίζεται στις συστάσεις που προτάθηκαν σε δύο συναντήσεις Zoom και τις οποίες διοργάνωσε η Alzheimer Europe με την Ευρωπαϊκή Κυβερνητική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Άνοια (24 Μαρτίου 2020) και τις εθνικές οργανώσεις-μέλη της AlzheimerEurope(2 Φεβρουάριου 2020).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Πηγή: Alzheimer Europe, 14/04/20. Alzheimer Europe recommendations on promoting the wellbeing of people with dementia and carers during the COVID-19 pandemic. [Ηλεκτρονικό]

Available at:

https://www.alzheimer-europe.org/Policy/Our-opinion-on/Wellbeing-of-people-with-dementia-during-COVID-19-pandemic

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *