Διαλέξτε για κάθε ερώτηση μία απάντηση και στη συνέχεια δείτε στο τέλος των ερωτήσεων τις σωστές απαντήσεις. Πόσες συμπληρώσατε σωστά;

  1. Στην πόρτα του μπάνιου:

α) θα πρέπει πάντα να υπάρχει κλειδί, ώστε να μπορεί το άτομο με άνοια να διατηρεί την ιδιωτικότητά του

β) θα πρέπει να καταργήσετε το κλειδί, ώστε να μπορείτε να μπείτε στο μπάνιο και να βοηθήσετε εάν χρειαστεί

 

2. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του φαγητού:

α) είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε το άτομο που φροντίζετε να συμμετέχει στη διαδικασία με ασφάλεια

β) Το άτομο που φροντίζετε πρέπει να απέχει από τη διαδικασία για δική του ασφάλεια

 

3.  Όταν το άτομο που φροντίζετε συμμετέχει σε μια δραστηριότητα, ο στόχος είναι

α) η δραστηριότητα αυτή να εκτελείται σωστά και ολοκληρωμένα

β) να περάσει ευχάριστα και να ασκηθούν οι δεξιότητες του

γ) να αξιολογηθούν οι δεξιότητες

 

4. Η ενίσχυση  των νοητικών λειτουργιών εξασφαλίζεται:

α) μόνο μέσω ασκήσεων και προγραμμάτων από ειδικούς επαγγελματίες

β) μόνο μέσω ασκήσεων  από τον φροντιστή

γ) μέσω οποιασδήποτε καθημερινής δραστηριότητας που απαιτεί προσπάθεια από την πλευρά του ατόμου που φροντίζετε

 

5.Για να βοηθήσετε το άτομο που φροντίζετε να ανέβει τη σκάλα ,θα πρέπει να:

α) ανεβαίνετε κι εσείς από μπροστά του

β) ανεβαίνετε κι εσείς από πίσω του

γ) είναι προτιμότερο να μην τον αφήνετε να ανεβαίνει στις σκάλες

 

6. Στην επικοινωνία σας με το άτομο που φροντίζετε 

α) πρέπει να μιλάτε γρήγορα

β) πρέπει να μιλάτε αργά και καθαρά

γ) πρέπει να φωνάζετε

 

7. Η καθιέρωση ενός καθημερινού προγράμματος

α) βοηθά το άτομο με άνοια να αφομοιώνει και να εκτελεί ευκολότερα τις καθημερινές του δραστηριότητες

β) οδηγεί σε ρουτίνα και το άτομο βαριέται

γ) προκαλεί δυσκολίες στην επικοινωνία με τον φροντιστή

 

Απαντήσεις: 1) β, 2) α, 3)β, 4)γ, 5) β, 6)β , 7)α

Οι παρακάτω ερωτήσεις προέρχονται από το βιβλίο ασκήσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος SET CARE “Μάθηση εξ’ αποστάσεων στο πλαίσιο της κατ’οίκον φροντίδας” της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *