Σε αυτή την ανάρτηση μπορείτε να βρείτε το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SETCARE για την εκπαίδευση των οικογενειακών και έμμισθων φροντιστών ατόμων με άνοια από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Συνολικά το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2018 και περιελάμβανε 10 κεντρικά θέματα:

  1. Ενήμερωση για το πρόγραμμα
  2. Κατανοώντας τον φροντιστή
  3. Η σημασία της επικοινωνίας
  4. Οι νόσοι της τριτης ηλικίας
  5. Διαχείριση της άνοιας
  6. Κινητικότητα, προσωπική υγιεινή, διατροφή και διαχείριση κρίσεων
  7. Υπηρεσίες υγείας
  8. Υπηρεσίες για μετανάστες
  9. Ο έμμισθος φροντιστής ως επιχείρση,
  10. Η χρήση του διαδικτύου

Εδώ θα βρείτε εκείνες τις ενότητες που αφορούν στη διαχείριση της άνοιας:

5.1_Η μνήμη και οι διαταραχές της

5.3_Συμπεριφορικές διαταραχές στην άνοια

5.4_Πρακτικά ζητήματα στη φροντίδα

5.5_Απλές δραστηριότητες για ανθρώπους με άνοια

5.6_Το φορτίο του φροντιστή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *