Η νοητική άσκηση και ενδυνάμωση βοηθούν τους ανθρώπους με Ήπια Νοητική διαταραχή (ΗΝΔ), αρχόμενου και μεσαίου σταδίου άνοια να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν για ορισμένο διάστημα τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οι ασκήσεις που ακολουθούν απευθύνονται σε άτομα με Ήπια Νοητική διαταραχή και αρχόμενη άνοια.

Στη διάρκεια της παραμονής σας στο σπίτι, μπορείτε να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα που να είναι όμοιο με το χρόνο και τις δραστηριότητες που είχατε. Εάν για παράδειγμα, επισκεπτόσασταν ένα κέντρο ημέρας τρεις φορές την εβδομάδα, για 3 ή 4 ώρες, προσπαθήστε να εφαρμόσετε ένα παρόμοιο πρόγραμμα τώρα από το σπίτι, ακολουθώντας τις νοητικές ασκήσεις αλλά και τις ασκήσεις γυμναστικής που ανεβαίνουν  εδώ,  στη σελίδα της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες εταιρειών Alzheimer. Μπορεί φυσικά να είναι μικρότερης διάρκειας, αλλά η διατήρηση της καλής σας συνήθειας είναι σημαντική!

 

2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ασκήσεις σκέψης, μνήμης και λόγου

5-12-2020 Άσκηση σκέψης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

6-12-2020 Άσκηση σκέψης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου  άνοιας) 

11-12-2020 Άσκηση λόγου (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοιας)

12-12-2020 Άσκηση λόγου (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοιας)

19-12-2020 Ασκηση κατονομασίας και μνήμης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοιας) 

24-12-2020 Άσκηση σκέψης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοιας)

25-12-2020 Άσκηση σκέψης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

30-12-2020 Άσκηση σκέψης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ,αρχόμενου και μεσαίου σταδίου άνοιας)

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020- ασκήσεις για τη μνήμη και το λόγο

03-11-2020 Ασκήση Μνήμης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

05-11-2020 Ασκηση Κατονομασίας και Μνήμης(Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοια)

06-11-2020 Άσκηση Συνειρμών (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοια)

07-11-2020 Άσκηση με Επίθετα (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοια)

14-11-2020 Άσκηση Μνήμης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενου σταδίου άνοια)

18-11-2020 Άσκηση λόγου και μνήμης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

21-11-2020 Άσκηση λόγου και μνήμης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

28-11-2020 Άσκηση μνήμης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020- συνεχίζουμε με προσοχή και λόγο

05-10-2020 Άσκηση με συνώνυμα (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και άνοια αρχόμενου σταδίου)

06-10-2020 Άσκηση λεκτικής ροής (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και άνοια αρχόμενου σταδίου)

11-10-2020 Άσκηση προσοχής _ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και άνοια αρχόμενου σταδίου)

21-10-2020 Άσκηση σκέψης και λόγου (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

22-10-2020 Άσκηση προσοχής _ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και άνοια αρχόμενου σταδίου)

26-10-2020 Λεκτική έκφραση (άνοια αρχόμενου σταδίου)

27-10-2020 Άσκηση με Αντίθετα (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και άνοια αρχόμενου σταδίου)

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ο μήνας της προσοχής

02-09-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και ανοια αρχόμενου σταδίου)

04-09-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και άνοια αρχόμενου σταδίου)

06-09-2020 Ασκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και άνοια αρχόμενου σταδίου)

09-09-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης άνοια αρχόμενου σταδίου)

13-09-2020 Ασκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

16-09-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

18-09-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

19-09-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης αρχόμενη άνοια)

26-09-2020 Ασκηση Προσοχής ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

01-08-2020 Παιχνίδι λέξεων (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ με οδηγίες τροποποίησης για αρχόμενη και μεσαίου σταδίου άνοια)

09-08-2020 Άσκηση σκέψης (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ)

12-08-2020 Άσκηση  προγραμματισμού (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ, άνοια αρχόμενου και μεσαίου σταδίου)

16-08-2020 Άσκηση λεκτικής ροής (Επίπεδο άσκησης άνοια αρχόμενου και μεσαίου σταδίου)

22-08-2020 Άσκηση προγραμματισμού (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

28-08-2020 Άσκηση Προσοχής _ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ (Επίπεδο άσκησης ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

05-07-2020 Άσκηση με Συνώνυμα (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

06-07-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης: αρχόμενη και μεσαίου σταδίου άνοια)

09-07-2020 Άσκηση Μνήμης (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

16-07-2020 Άσκηση σκέψης και λόγου (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

17-07-2020 Άσκηση σκέψης και λόγου (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

20-07-2020 Άσκηση σκέψης και λόγου 2 (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

25-07-2020 Άσκηση σκέψης και λόγου (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

01-06-2020 Άσκηση των ερωτήσεων (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ, αρχόμενη και μεσαίου σταδίου άνοια)

07-06-2020 Άσκηση μνήμης 1 (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

08-06-2020 Άσκηση εκτελεστικών δεξιοτήτων (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

12-06-2020 Άσκηση εκτελεστικών δεξιοτήτων (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ) 

21-06-2020 Άσκηση με Συνώνυμα (Επίπεδο άσκησης:ΗΝΔ)

22-06-2020 Ασκήση Μνήμης (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

27-06-2020 Άσκηση υπολογισμού (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

 

ΜΑΪΟΣ 2020

02-05-2020 Άσκηση λεκτικής ροής (Επίπεδο άσκησης: αρχόμενη και μεσαίου σταδίου άνοια)

05-05-2020 Άσκηση σκέψης και προσοχής (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

06-05-2020 Άσκηση Διπλού έργου (Επίπεδο άσκησης : ΗΝΔ)

7-05-2020 Άσκηση συγκέντρωσης _ εκτελεστικών δεξιοτήτων (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

09-05-2020 Άσκηση λεκτικής έκφρασης (Επίπεδο άσκησης: αρχόμενη και μεσαίο σταδίου άνοια)

12-05-2020 Άσκηση Λεκτικής έκφρασης (Επίπεδο άσκησης: αρχόμενη και μεσαίου σταδίου άνοια)

15-05-2020 Άσκηση Διπλού έργου (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

19-05-2020 Άσκηση συγκέντρωσης προσοχής (Επίπεδο άσκησης: αρχόμενη άνοια)

20-05-2020 Άσκηση λεκτικής ροής ( Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ, αρχόμενη και μεσαιου σταδίου άνοια)

21-05-2020 Άσκηση εκτελεστικών λειτουργιών (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

25-05-2020 Άσκηση Διπλού Έργου (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

14-04-2020 Άσκηση λεκτικής ροής (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

14-04-2020 Άσκηση διπλού έργου (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ )

15-04-2020 Άσκηση λεκτικής ροής2 (Επίπεδο άσκησης: αρχόμενη και μεσαίου σταδίου άνοια) 

16-04-2020 Ασκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης: Ήπιες διαταραχές μνήμης)

17-04-2020 Άσκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και Ήπια άνοια)

18-04-2020 Ασκηση Προσοχής και Σκέψης (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

19-04-2020 Άσκηση Συνειρμών (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

20-04-2020 Άσκηση με Παροιμίες (με οδηγίες για διακύμανση του επιπέδου δυσκολίας)

22-04-2020 Άσκηση Διπλού έργου (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ)

23-04-2020 Ασκηση Προσοχής (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

29-04-2020 Άσκηση λεκτικής ροής και συνδυαστικής σκέψης (Επίπεδο άσκησης: ΗΝΔ και αρχόμενη άνοια)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *